Atvērto durvju diena “Mēs kā saules stariņi”

09.10.2019. Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēta “Atvērto durvju diena” – “Mēs kā saules stariņi”.

Mācību pēctecība Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra – pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbības ietvaros noris jau vairākus gadus. Praktiskās nodarbības tika organizētas izglītojamajiem no Daugavpils 7.PII., 15.PII., 32.PII., un pirmklasniekiem no Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra.

Mūsu mazie ciemiņi atnāca uz skolu ar saviem vecākiem un pedagogiem. Pavisam pasākumu apmeklēja 12 pirmklasnieki, 5 māmiņas, 1 tēvs un 3 pedagogi.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centrā ciemiņi iepazinājās ar skolas ēkām, paskatījās kā tika organizēts mācību darbs klasēs, kā arī paši tika iesaistīti mācību stundu darbā.

Skolas aktu zālē pilsētas ciemiņiem tika piedāvāta Ilzes Zeilišas ārstnieciskā vingrošana, kur ar mūzikas skaņām bērni, kopā ar mūsu skolas pedagogu nodarbojās. Protams, vēl nevisiem bija saprotams, kas ir stunda, bet bija redzams, ka mazuļiem viss interesē.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra logopēde Ludmila Li mācīja mazus ciemiņus, kā pareizi elpot. Logopēde piedāvāja dažādu vingrinājumu kopumu, izmantojot rotaļlietas un pašizgatavotos materiālus. Nodarbīja pagāja aizraujoši.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra mājturības un tehnoloģiju pedagoģe Olga Dribinceva novadīja praktiskās nodarbības, kur mazuļi tika mācīti nodarboties ar papīru, attīstot savu pirkstu sīko motoriku.

“Atvērto durvju diena” pagāja izcili. Skolas izglītības metodiķe I.Valentanaviča sniedza ziņas par attīstības centra darbu, par skolas pedagogu un speciālistu darbu, par dokumentācijas sagatavošanu, lai varētu iestāties skolā.

Attīstības centra ciemiņi pateicās par interesantu pasākumu.

Pasākuma fotogrāfijas.

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča