Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs

2019.gadā 29.oktobrī Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centra un Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pedagogi, logopēdi un speciālie pedagogi apmeklēja Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru. Izbraukuma pieredzes apmaiņas seminārā Daugavpils pedagogiem tika piedāvāts piedalīties pedagogu apmācību kursos Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centrā. Kursu programmā bija iekļautas tēmas par dzirdes traucējumu rašanās iemesliem. Tika runāts par dzirdes traucējuma smaguma pakāpēm, korekcijas iespējām. Valmieras kolēģi dalījās pieredzē darbā ar dzirdes aparatūru, tās darbības un apkopes pamatiem.

Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem tika piedāvāta mūsdienu laika aktuāla tēma “Bērnu ar dzirdes traucējumiem integrācijas iespējas, situācija Latvijā”. Mūsu valstī intergrācijas procesi noris ne bez grūtībām. Valmieras kolēģi stāstīja un rādīja labas prakses piemērus. Daugavpils pedagogi bija iepazīstināti ar atbalsta sistēmas organizāciju mācību procesā bērniem ar dzirdes traucējumiem. Tika piedāvāti pāšizstrādātie didaktiskie materiāli un mācību līdzekļu kopums, kas atvieglo vājdzirdīgo izglītojamo ceļu mācību vielas apguvē, piemēram, literatūras priekšmeta stundās, izmantojot “Vieglo valodu” atbalsta materiālus darbam ar tekstiem.

Daugavpils mācību iestāžu kolēģes uzzināja, kā noris mācību procesa organizēšana Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā alternatīvu komunikācijas metožu, kā arī programmas Symwriter 2  izmantošanā darbā ar vājdzirdīgajiem izglītojamajiem.

Pedagogi dalījās pieredzē, runāja par to, kā viņi organizē savu darbu Daugavpilī. Valmieras kolēģi tika aicināti apmeklēt Daugavpils Stropu pamatskolu – attīstības centru.

Valmieras pedagogu kursus apmeklēja 16 pedagogi, speciālisti no dažādām izglītības iestādēm: Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centrs, Daugavpils Universitāte, Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, Daugavpils 1.PII., 3.PII., 7.PII., 14.PII., 26.PII., 32.PII., Daugavpils Vienības psk., Daugavpils 13.vsk., Daugavpils Centra vsk.,  11.psk., 12.vsk., 17.vsk.

Pasākuma dalībnieki sirsnīgi pateicās par organizēto pasākumu, izteica savus priekšlikumus tālākai sadarbošanai un kopīgo pasākumu organizēšanai.

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdo pedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja I.Valentanaviča