Skolas APU komandas attālinātais darbs ar izglītojamo vecākiem Covid izplatības ierobežošanas laikā 2020./2021.mācību gadā

Gada garumā skolas pedagogi un APU komanda veica ciešu sadarbību ar skolēnu vecākiem gan attālināti (pa tālruni, pa WhatsApp sistēmu, pa Zooma platformu), gan klātienē.

Nepieciešamības gadījumos, organizējot ar konkrētiem vecākiem individuālās pārrunas ar Covid 19 izplatības ierobežojumu normu ievērošanu. Tika izskatītas un risinātas dažāda veida jautājumi un problēmas. Tika sastādīti 24 APU un skolas atbalsta komandas protokoli. Pa e-klases pastu tika pārsūtīta dažāda veida informācija, kas palīdz vecākiem dziļāk saprast sava bērna problēmas, nepalaist tās garām.

16.04.2021. vecāki tika informēti par Latvijas Autisma apvienības pasākumu – Video semināru ar Latvijas zinātnieku, psihiatru Ņ.Bezborodovu par tēmu “Agresija un autisms”. Dzīve rāda, ka bieži vecāki paliek bezspēcīgi paši risinot konkrētas problēmas ar bērnu – autistu. Bija pārsūtīts materiāls par to, kā vecāki var saprast agresīvas uzvedības rašanās cēloņus, kā palīdzēt bērnam un palīdzēt sev, kā palīdzēt saprast bērna uzvedību vidēs, kurās bērns, jaunietis, pieaugušais uzturas. Tika piedāvāti metodes un paņēmieni darbam ar bērniem – autistiem.

https://www.facebook.com/autisms/.

01.04.2021. izglītojamo vecākiem „Vecāku kluba” pasākumā pēc tēmas “Reālie jautājumi par virtuālu tēmu” tika pārsūtīts materiāls, lai vecāki padomātu par to, kā viņu bērni brīvdienās pavadīs laiku lietderīgi, un lai mazinātu atkarības problēmas.

http://dspac.lv/vecaku-kluba-pasakums-izglitojamo-vecakiem-realie-jautajumi-par-virtualu-temu

23.12.2020. skolas atbalsta komanda plānoja “Vecāku klubu”, kura tēma bija “Ziemassvētku brīnumi, meistardarbnīca”, līdz ar to labprāt padalījās ar materiālu, kas var būt noderīgs skolēnu vecākiem veidot, vai pat uzlabot saskarsmi ar saviem bērniem. Tika pārsūtīti Ziemassvētku apsveikumi ar dziesmām un novēlējumiem sagatavot māju gaišiem svētkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=-d1Iv7hGKbU&ab_channel=Reinis0011

21.10.2020.skolas APU komandas pārstāvji labprāt padalījās ar skolēnu vecākiem ar noderīgiem materiāliem, kuri var palīdzēt veidot, vai pat uzlabot saskarsmi ar saviem bērniem. Pēc tēmas “Saskarsme – sarunas māksla”.

http://dspac.lv/saskarsme-sarunas-maksla

Rakstu sastādīja izglītības metodiķe Ilona Valentanaviča