Skolotāju pieredzes stāsts Daugavpils Universitātes studentiem

26.aprīlī mūsu skolas skolotāji Olga Išimova un Tatjana Tulovska novadīja lekciju Daugavpils Universitātes studentiem.

Sākumklašu skolotāja Olga Išimova runāja par mācīšanās īpatnībām dabaszinību stundās sākumskolas izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem. Skolotāja pastāstīja par bērniem ar garīgās veselības traucējumiem un to iemesliem, par šāda bērna iekļaušanu skolā. Skolotāja dalījās ar pieredzi, kādus metodiskos materiālus izmanto dabaszinību stundās, kādas mājaslapas izmanto metodisko materiālu atradnē, dalījās ar izmantoto mācību grāmatu apskati un bērnu sasniegumiem dabaszinību stundās.

Matemātikas skolotāja Tatjana Tulovska novadīja lekciju par iekļaujošu izglītību bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri var mācīties vispārizglītojošā skolā. Skolotāja pastāstīja par mācīšanās traucējumiem, to veidiem un iespējamiem atbalsta pasākumiem, kurus jānodrošina izglītības iestādei. Skolotāja ir pārliecināta, ja skolēns nesaņem savlaicīgu un adekvātu palīdzību, tad mācīšanas traucējumi kļūst noturīgi. Tatjana dalījās ar savu pieredzi, ka sastādīt atgādnes matemātikā un iemācīt skolēnus izmantot tos matemātikas stundās.

Darbs klasē, kurā mācās skolēni ar mācīšanās traucējumiem, saistīts ar vairākiem izaicinājumiem. Vajag izmantot piemērotas mācību metodes un darba formas, atbilstošus uzskates un mācību materiālus, iesaistīt skolēnus aktīvi līdzdarboties un obligāti izmantot dinamiskas pauzes stundas laikā. Skolotāja dalījās ar savu darba pieredzi un iepazīstināja studentus ar darba formām, metodēm un materiāliem, kurus izmanto savā darbā.

Lekcijas beigās skolotāji atbildēja uz daudziem studentu un pasniedzējas jautājumiem.

 

Rakstu sastādīja skolotājas Olga Išimova un Tatjana Tulovska

 

“Studentu un savā vārdā vēlos Jums pateikties par organizatorisko atbalstu, interesanto semināru un noderīgajām zināšanām, ieteikumiem un padomiem, ko sniedzāt.”

Pateicībā, Eridiana Oļehnoviča & DU studējošie.