Atbalsts pozitīvai uzvedībai skolas komandas prioritātes un darba plāns 2020./2021.m.g.