Pārskats par 2016./2017.m.g.

Pārskats par 2015./2016. māc.g.

Fakultatīvu, pulciņu nosaukums Vadītāja vārds, uzvārds
Fakultatīvi
Skaitļu pasaule Olga Kiseļova
Ticības mācība Olga Karkina
„Tekstīlijas” Tatjana Tulovska
Keramika Jurijs Deņisovs
Vokālais ansamblis Tatjana Mihejeva
Mīmika un žesti Daina Fedosejeva
Mīmika un žesti Jeļena Limonova
Modernās dejas Jevgenijs Butorins
Tehniskā modelēšana Olga Lasmane
VFS Edīte Dedele
VFS Nadežda Sokolova
Dambrete Josifs Ročko
Pulciņi
Sporta dejas Jevgenijs Butorins
Modernās dejas Jevgenijs Butorins
Latviešu tautas dejas Jevgenijs Butorins
Keramika                                                            Jurijs Deņisovs
Suvenīru izgatavošana Jurijs Deņisovs
Trokšņu orķestris Olga Išimova
BOCCE (boče) Aleksejs Mirkins