Aktualitātes

Šī gada 25., 26., 27.maija Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra 5.-9.c, 5.-7.a, 1.- 4.a klases skolēni iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” ietvaros Zoom platformā tiešsaiste ar Rīgas Latvijas Nacionālo bibliotēku, organizētajos pasākumos, lai paplašinātu savas zināšanas Latvijas vēsturē, sociālās zinībās, ētikā, vizuālā mākslā, kā arī apgūt jaunas iemaņas radošas darbības procesā....
Ik gadu mūsu Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja topošiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem “Atvērto durvju dienu”. Covid 19  izplatības ierobežošanas laikā Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs ieplānoto pasākumu varēja organizēt, kad skolā beidzās mācību process un izglītojamie neapmeklē skolu. Sakarā ar to topošie pirmklasnieki ar vecākiem tika aicināti uz skolas pasākumu tikai...
Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija netieši aizsargā vakcinētās personas un apkārtējos, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām, mazinot slimību izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar vāju imūnsistēmu, vēža pacientus un cilvēkus, kuri medicīnisku iemeslu dēļ...
Pirms pavasara brīvdienām notika kārtējā nodarbība “ Vecāku klubā”. Nodarbības tēma bija izsūtīta e- klasē katram vecākam. Brīvdienās skolēnam būs daudz laika. Pastāv jautājums, kā viņi izmanto to....
16.03.2021. Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagogi – sākumklašu skolotāja Svetlana Latiškeviča un izglītības metodiķe I.Valentanaviča uzstājās  pieredzes apmaiņas seminārā Daugavpils Vienības pamatskolas pedagogiem par tēmu “Pedagoģiskā atbalsta sniegšana skolēniem ar dažādiem mācīšanās traucējumiem”....