2023./2024.m.g.

Mācību stundu saraksts 2023./2024.m.g. (ar izmaiņām)

Rudens brīvdienas 23.10.2023. – 27.10.2023.

Ziemas brīvdienas 25.12.2023. – 05.01.2024.

Pavasara brīvdienas 11.03.2024. – 15.-3.2024.

Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

2022./2023.m.g.

DAUGAVPILS STROPU PAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA VALSTS PĀRBAUDES DARBU (diagnosticējošo darbu) GRAFIKS 3.,6.kl. skolēniem

Mācību gada kalendārs 2022./2023. gadam

Projektu nedēļa

11.04.2023. – 14.04.2023.

Brīvdienas (1.kl.)

06.02.2023. – 10.02.2023.

Mācību stundu saraksts 2022./2023.m.g.

2021./2022.m.g.

Mācību stundu saraksts 2021./2022.m.g.

Projektu nedēļas nolikums

2020./2021.m.g.

Mācību stundu saraksts 2020./2021.m.g.

Logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MK prioritātes un darba plāns 2020./2021.m.g.

IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

2019./2020.m.g.

DPIP rik. Nr.157-r

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība novērtēšanas kārtība

Novērtēšanas kārtība

Projektu nedēla 14.04.2020. – 17.04.2020.

2018./2019.m.g.

Projektu nedēla

23.04.2019. – 26.04.2019.

  • 1.kl. brīvlaiks

04.02.2019. – 08.02.2019.

  • Rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klases skolēniem – no 2019. gada 11. marta līdz 15. martam;

Matemātikas un fizikas nedēļas nolikums

Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA  darba plāns 2017./2018. m.g.

Logopēdu un surdopedagogu MK prioritātes un darba plāns 2017./2018.m.g.

Mācību stundu saraksts 2017./2018. m.g.

Plānotie  skolas  pasākumi  2017./2018. m.g.

Mācību stundu saraksts 2016.2017.m.g.

Fakultatīvu nodarbību saraksts 2016./2017.m.g.

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra internāta  skolotāju  MK prioritātes  un  darba  plāns 2016./2017.m.g.

Semināri pedagogiem

Programma pedagogiem.pdf

Plānotie skolas pasākumi 2016./2017.m.g.

Stundu saraksts 2015./2016.m.g.

Darba koplīgums

Darba kārtības noteikumi