1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
 2. Speciālās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621)
 3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgas veselības traucējumiem (kods 01015711)
 4. Speciālās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgas veselības traucējumiem (kods 01015721)
 5. Speciālās  pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem (kods 01015811)
 6. Speciālās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības traucējumiem (kods 01015821)
 7. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911)
 8. Speciālās mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015921)
 9. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (kods 21015221)
 10. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (kods 21015211)
 11. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015711)
 12. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015721)
 13. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
 14. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015821)
 15. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911)
 16. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015921)
 17. Speciālā profesionālā programma “Kokizstrādājumu izgatavošana” (kods 22543041)
 18. Speciālā profesionālā programma “Mājturība” (kods 22814011)