Mūsu pedagogu metodiskās izstrādnes

2023./2024.m.g.

Skolas APU komandas pārstāvji Ilona Valentanaviča un Nataļja Hvostova, 02.02.2024., “Izglītības iestādes pedagogs krīzes situācijā”

Izglītības psiholoģe Viktorija Bogdanova, 20.12.2023., ”Vecāku klubs” un “Māmiņu skola”,Ziemassvētku pasākums vecākiem “Egļu balle”

Izglītības psiholoģe Viktorija Bogdanova, 29.11.2023., “Kas ir dzīves spēks un kā veikt tā attīstīšanu?”

2022./2023.m.g.

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja Gaļina Upenika, 14.04.2023., “Metodisko materiālu izstrādāšana bioloģijas stundām”

Skolas psiholoģe Olga Karkina, 06.02.2023., “Vecāki: 12 pētījumi, kas jāzina katram vecākam.”

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra psiholoģes Viktorija Bogdanova un Olga Karkina, 03.11.2022., „Vecāku kluba” pasākums izglītojamo vecākiem “Emocionālā intelekta ietekme uz dzīves spēku”

2021./2022.m.g.

Speciālās izglītības skolotāja Alla Silova, sākumskolas skolotāja Ilze Zeiliša, 06.06.2022., “BĒRNI  AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM”, I daļa, II daļa

Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības skolotāja Jolanta Markušonoka, 20.05.2022., “TEIKUMS. TEIKUMA CENTRS“, “PATSKAŅI

Sporta skolotājs Jurijs Deņisovs, 11.05.2022., “BĒRNU AR DZIRDES, REDZES UN CITIEM FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM IEKĻAUŠANA UN ATBALSTS SPECIĀLAS IZGLĪTĪBAS VIDĒ”

Mūzikas skolotāja Tatjana Mihejeva, 11.05.2022., RADOŠA PIEEJA MŪZIKAS STUNDĀM PAMATSKOLĀ RITMISKĀS UN LOGORITMISKĀS AUDZINĀŠANAS KONTEKSTĀ

Vēstures, sociālo zinību un ritmikas skolotājs Jevgenijs Butorins, 11.05.2022., “Pirmie iedzīvotāji Latvijas teritorijā” (Prezentācija, Darba lapa 1, Darba lapa 2)

Angļu valodas skolotāja Maija Svarinska, 11.05.2022., “Es, skola, sabiedrība”/“Sports skolas apkārtnes kontekstā’”, (Komandas spēle, Galdas spēle)

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Nataļja Butorina, 11.05.2022., Labās prakses piemērs darbā ar skolniekiem, apgūstot tēmu “Profesiju pasaulē” (Darba lapa, Darbs ar tekstu, FRIZIERIS darba lapa , DARBA LAPAS ar uzdevumiem, TEKSTS)

Vizuālās mākslas skolotāja Žanna Bukovska, 11.05.2022., “Krāsu mācība” (1., 2., foto)

Vēstures, sociālo zinību un ritmikas skolotājs Jevgenijs Butorins, 05.05.2022., “Ikdiena un svētki”, prezentācija, darba lapa

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja Gaļina Upenika, 05.05.2022., “Metodisko materiālu izstrādāšana bioloģijas stundām”

Vēstures un sociālo zinību skolotājs Ritvars Januzis, 05.05.2022., “Katra skolnieka uzvara sastāv no pieciem elementiem-neatlaidības, gudrības, spēka, prasmes un gribas”

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Svetlana Siliņeviča, 05.05.2022., Labās prakses piemērs

Sporta skolotāja Daina Amosova, 05.05.2022., “Darbības ar bumbu”

Sporta skolotājs Aleksejs Mirkins, 05.05.2022., „DABISKAS MUSKUĻU KORSETES STIPRINĀŠANA”

Matemātikas skolotāja Tatjana Tulovska, 02.05.2022., “ATBALSTA PASĀKUMI MATEMĀTIKĀ IZGLĪTOJAMIEM AR MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMIEM”

Sākumskolas skolotāja Olga Išimova, 02.05.2022., “Mācīšanās īpatnības dabaszinības stundās sākumskolas izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem”

DSPAC ārsta palīga Jeļenas Soņinas atbalsta materiāls izglītojamo vecākiem un pedagogiem, 15.11.2021., “Skolas dzīve Covid-19 ierobežojumos”

2020./2021.m.g.

Izglītības metodiķe Ilona Valentanaviča, “Vai tiešām bērns Jūs nedzird?”, 08.04.2021., atbalsta materiāls pilsētas skolotājiem

Internāta skolotājas Olga Išimova un Marija Vasalauskiene, 15.03.2021., Intelektuāla viktorīna “ZINĪŠI”, metodiskais materiāls

2019./2020.m.g.

Psiholoģija

Skolas psiholoģe Olga Karkina, 22.10.2019., “Psihiskās aizsardzības mehānismi”

Matemātika

Matemātikas skolotāja Tatjana Tulovska, 13.11.2019., ATBALSTA PASĀKUMI MATEMĀTIKĀ IZGLĪTOJAMIEM AR MĀCĪŠANĀS TRAUCĒJUMIEM, prezentācija

2018./2019.m.g.

Logopēdija

Skolas logopēde Jolanta Markušonoka, 01.03.2019., Runas, valodas un dzirdes attīstīšanas nedēļa “Mēs esam Latvijas tauta”, prezentācija

Skolas logopēde Valija Martinova, 07.02.2019., Runas, valodas un dzirdes attīstīšanas nedēļas materiāli par tēmu “Mēs esam Latvijas tauta”, I.daļa, II.daļa

Psiholoģija

Skolas psiholoģe Olga Karkina, 16.01.2019., Atbalsta sniegšana bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības

Sākumskola

2017./2018.m.g.

Mūzika

Logopēdija

Sākumskola

2016./2017.m.g.

Logopēdija

Surdopedagoģija

Sākumskola

  • 15.11.2016. Metodiskajā materiālā „Atgādnes sākumskolai” apkopotas Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra sākumskolas skolotājas Ilonas Geriņas atgādņu paraugi skolēniem. Atgādnes, sākumskolas skolotājiem.  Latviešu valoda , Matemātika

Audzināšana

Maģistra grāds izglītībā, internāta skolotāja Olga Lasmane, 07.12.2016.,Pamatskolas skolēnu māksliniecisko spēju pilnveides nozīme mācību procesā, 5. – 9. kl. vizuālās mākslas skolotājiem.

2015./2016.m.g.