25.05.2016. XX Integratīvā māksalas festivāla “Nāc līdzās” laureāti 2016.gadā

01.09.2016. Zinību diena 2016./2017. m.g. 

02.09.2016. Mācību nodarbības pedagoģiem žestu valodas apguvei. 

08.09.2016. Sveika mana mīļā skola!

19.09.2016. Apsveicam mūsu skolēnus dambretē! 

23.09.2016. Bioloģijas nedēļa un Ražas svētki 2016./2017. m.g..

24.09.2016. Starptautiskā nedzirdīgo nedēļa.

26.09.2016. Nedzirdīgo diena nosvinēta!

27.09.2016. Vispasaules nedzirdīgo cilvēku nedēļa. 

11.10.2016. DLIAC pedagoģes oktobrī ciemojās pie Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra kolēģēm. h

18.10.2016. “Vecāku klubs”- „Beznosacījuma mīlestība. Prasme pieņemt bērnu ar īpašām vajadzībām”.

19.10.2016. Skolas komanda uzvarēja Daugavpils pilsētas skolēnu dambretes sacensībās.

20.10.2016. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs oktobrī viesojās Jelgavas 1. speciālā skolā.

24.10.2016. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs organizēja Daugavpils Universitātes studentiem pieredzes gūšanas semināru. 

03.11.2016. Gatavojoties Latvijas valsts svētkiem. 

16.11.2016. Apsveicam mūsu dambretes čempionus! 

17.11.2016. Pilsonības nedēļa.

17.11.2016. DLIAC pedagogu APU programmas ieviešana skolā turpinājums. 

05.12.2016. Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola – attīstības centrs ieguva statusu Veselību veicinoša izglītības iestāde. 

13.12.2016. Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas- attīstības centra pieredzes apmaiņas seminārs BI koordinatoriem.

13.12.2016. Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas – attīstības centra Apaļais galds “Mācību pēctecība”.

19.12.2016. “Vecāku kluba” pasākums “Piepildīsim māju ar Ziemassvētku aromātiem!” 

19.12.2016. “Māmiņu skolas” pasākums „Ziemassvētku mājas aromāts”. 

27.01.2017. Daugavpils Logopēdu un speciālo pedagogu Metodiskās apvienības pieredzes gūšanas brauciens uz Rēzekni. 

24.02.2017. Projektu nedēļas avīze. 

06.03.2017. “Darbs dara darītāju!” 

07.03.2017. “Mitoloģija un metaforas. Kā zemapziņa pārvalda mūsu dzīvi”. 

30.03.2017. Atvērto durvju diena. 

20.03.2017. Skolas APU komanda organizēja relaksācijas pasākumu pedagogiem. 

20.03.2017. Matemātikas un fizikas nedēļas avīze. 

23.03.2017. Pasaules ūdens dienai veltīts pasākums. 

23.03.2017. Turcijas studenti apmeklēja skolu. 

29.03.2017. Apsveicam! XXI Integratīvais mākslas festivāls “Nāc līdzās!” Latgalē!

29.03.2017. Daugavpils pilsētas atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki – ziema”. 

11.04.2017. Zelta laureāta tituls 2017. gadā Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas deju grupa “Inter&Nats” ar deju “Vikingi Daugavas krastos”. 

20.04.2017. “Nāc līdzās” Lielkoncerts. 

20.04.2017. “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” konference. 

20.04.2017. Latgales reģiona matemātikas olimpiāde. 

20.04.2017. Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem ”Fizmix Eksperiments”. 

02.05.2017. Logopēdiskā nedēļa “Mana Dzimtene ir Latvija!” 

09.05.2017. Karjeras veidošanas pasākums“Es un mans laiks” 

15.05.2017. Mūzikas un mākslas nedēļa. 

Maijs 2017. Zelta laureāta tituls 2017. gadā Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas deju grupa “Inter&Nats” ar deju “Vikingi Daugavas krastos”. “Nāc līdzās”Lielkoncerts foto Kristiana DSC_0216, DSC_0221, DSC_0225, DSC_0230, DSC_0232, DSC_0235, DSC_0242. 

Maijs 2017. Nāc līdzās! Lielkoncerts 2017 

05.06.2017. Par projektu “Mēs gribam būt kopā!” 

Maijs 2017. “Arī Daugavpilī mācās skolēni ar dzirdes traucējumiem”. 

01.06.2017. “Šodiena skatās rītdienā”.