Marika Raičonoka

Skolas direktore, vizuālās mākslas skolotāja: Marika Raičonoka

Direktores vietnieki izglītības jomā:

  • Borisovs Oļegs,
  • Fadejeva Tamara,
  • Novicka Zane,
  • Reiziņa Ramona,
  • Urbanoviča Ļubova.