1.-4. KLAŠU SKOLĒN DIENAS DARBA PLĀNS

8.00 Celšanas, gultu klāšana
8.10-8.30 Mazgāšanās, saģērbšanās
8.30-9.00 Brokastis, pastaiga
9.10-13.10 Mācības skolā
13.10-13.40 Pusdienas
13.40-15.00 Dienas miegs 1.sagatavošanas klasei
13.40-16.00 Audzināšanas darbs, fakultatīvu un pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais darbs
16.00-17.00 Mājas uzdevumu sagatavošana, fakultatīvu un pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais darbs
17.00-17.20 Launags
17.20-18.00 Pastaiga, ārpusstundu darbs, fakultatīvu un pulciņu nodarbības,sabiedriskais darbs, individuālais darbs
18.00-18.50 Mājas uzdevumu sagatavošana, audzināšanas darbs
18.50-19.20 Vakariņas
19.20-20.20 Audzināšanas darbs
20.20-21.00 Sanitārā stunda, gatavošanās miegam
21.00 -8.00 Miegs

5.-9. KLAŠU SKOLĒNU DIENAS DARBA PLĀNS

7.20 Celšanas
7.20-7.40 Mazgāšanās, telpu uzkopšan
7.40-8.10 Brokastis, pastaiga
8.20-14.00 Mācības skolā
14.00-14.30 Pusdienas
14.30-16.00 Audzināšanas darbs, fakultatīvu un pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais darbs
16.00-17.30 Mājas uzdevumu sagatavošana, fakultatīvu un pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais darbs
17.30-18.00 Launags, pastaiga
18.00-19.20 Mājas uzdevumu sagatavošana, fakultatīvu un pulciņu nodarbības, sabiedriskais darbs, individuālais darbs
19.30-19.50 Vakariņas
19.50-20.30 Audzināšanas darbs, ārpusstundu nodarbību organizēšana
20.30-22.00 Mazgāšanās, telpu uzkopšana, TV skatīšanās, galda spēles, grāmatu lasīšana, gatavošanās miegam
22.00-7.20 Miegs