Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2019.g. (ievietots 31.08.2019.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2020.g. (ievietots 30.09.2020.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2021.g. (ievietots 27.10.2021.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2022.g. (ievietots 31.10.2022.)

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums 2023.g. (ievietots 09.10.2023.)