Skolā uzņem bērnus, kuri sasnieguši 7 gadu vecumu, ja ir attiecīgs Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, iesniegums skolas direktoram. Bērnu uzņem skolā neatkarīgi no viņa dzīvesvietas. Uzņem bērnus visa mācību gada laikā