2020./2021.m.g.

Skolas projekti

“Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskola) un kombinētiem attīstības traucējumiem (dažādās kombinācijas, piemēram, garīgās attīstības traucējumi + redzes traucējumi, garīgās attīstības traucējumi + dzirdes traucējumi; kohleārie implanti u.c.)”

2020.gada 08.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijas vienošanās reģistrācijas

Nr.1-2e/20/260

“Tehnoloģijas, t.sk. asistīvas, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskola) un kombinētiem attīstības traucējumiem (dažādās kombinācijas, piemēram, garīgās attīstības traucējumi + redzes traucējumi, garīgās attīstības traucējumi + dzirdes traucējumi; kohleārie implanti u.c.)”

2020.gada 08.jūlijā Izglītības un zinātnes ministrijas vienošanās reģistrācijas Nr.1-2e/20/260

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pedagoga karjeras konsultanta darba pašvērtējums

ERASMUS+ projekts „Speciālā izglītība īpašiem bērniem”

Eiropas Savienības fonda projekts “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.1/16/I/001

Veselību veicinošo izglītības iestāžu ikgadējā aktivitāšu izvērtēšanas anketa

No 2019.gada janvāra līdz 2019.gada maijam starptautiskai eTwinning projekts „Baskets in hand”

Programma “Latvijas Skolas soma” 2020./2021.mācību gads

14.01.2021. eTwinning „Let’s care the birds”

09.02.2021.-09.05.2021.eTwinning    „Be Healthy, Drink Tea”

Atbalsts pozitīvai uzvedībai skolā

2017./2018.m.g.

17.aprīlī 2018.gadā programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” metodiskās konferences ietvaros “Pozitīvas pārmaiņas turpinās” mūsu skolā notika viesu uzņemšana. Lasīt vairāk

PowerPoint Marika Raičonoka

PowerPoint Ramona Reiziņa un Rasma Ivbule

PowerPoint Ilona Geriņa

“Atgāņu izmantošana” (video)“Emocijas” (video)“Sasveicināšanās” (video)“Piederumu pārbaude” (video)“Emocijas 2” (video)“Cieņa, atbalsts, drošība” (video)

2016./2017.m.g.

Skolas

APU komanda organizēja relaksācijas pasākumu skolas pedagogiem

DLIAC pedagogu APU programmas ieviešana skolā turpinājums 

APU programmas ieviešana skolā turpinājums 

“Atbalsts skolēnu pozitīvai uzvedībai”

2015./2016.m.g.

DLIAC seminārs “Cieņa kā skolas pamatvērtība”

PowerPoint  M.Raičonoka

PowerPoint Valentanaviča

PowerPoint  N.Hvostova

PowerPoint  O.Borisovs

PowerPoint S.Latiškeviča