Aktualitātes

2024.gadā 11.aprīlī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā pie skolēniem jau pēc izveidojušās tradīcijas ciemojās Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi ar teātrta izrādēm....
04.04.2024. Visā Latvijā notika “Ēnu diena” – atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni varēja apmeklēt kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu....
Mūsdienu izglītības prasībām atbilstoša cilvēka veidošanos var nodrošināt tikai optimāli apstākļi. Tādēļ arvien aktuālāka kļūst pedagoģiskā procesa pilnveidošanas problēma, pēctecības aspektam, kas ir saskaņota pirmsskolas un skolas darbība bērna pārejā ir būtiska loma....