Aktualitātes

  2024.gadā 30.maijā Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra un Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pārstāvji kopā ar Rīgas 1.speciālo pamatskolu – attīstības centru organizēja pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru par tēmu “Izglītības programmas “Vienota skola” īstenošana”....