Aktualitātes

27.11.2023. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs Marikas Raičonokas vadībā, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Ilona Valentanaviča sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes lektoriem organizēja Latgales reģiona izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursus “Bērni ar  speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem speciālās izglītības un iekļaujošās izglītības kontekstā”....
2023. gada 11. oktobrī. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centra 8.-9.a, 8.-9.b klases skolnieki kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros piedalījās braucienā uz Preiļiem, uz “Nester Custom” mākslas muzeju, ka arī piedalījās izglītības programmā, jeb meistarklasē....
Projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros Latgales plānošanas reģiona sadarbībā ar Junior Achievement Latvia no 01.09.2023. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrā ievēsta interešu izglītības programma “Es – uzņēmējs!”...