Projektu nedēļa  “Drošība  – mana veselība”

11.04.2023. – 14.04.2023.

Klase

Tēma

Skolotāji
1.-4.a

1.-3.b

Drošība  – mana veselība O.Išimova, K.Kozlovska,

A.Komars

4.b Drošība  – mana veselība Ņ.Koževņikovs,

N.Duļķeviča

1.-4.c Drošība uz ceļa I.Geriņa, K.Meļnika
1.,2.d Drošība  – mana veselība R.Sisojeva

A.Kutjuna

3.,4.d Drošības ABC S.Romanovska,

S.Latiškeviča

1.-7.e Drošība  – mana veselība A.Silova,

N.Ponomarjeva.

I.Ļīģere

1.-4.f
1,1-9.1f Mēs un droša pasaule ap mums N.Stepanko
5.-9.f Drošība  – mana veselība I.Rogoža
5.-7.a Drošība  – mana veselība R.Januzis
5.-6.b Drošība  – mana veselība J.Limonova,

S.Siļineviča

7.-8.b Drošība – sabiedrībā N.Hvostova, O.Borisovs
5.-9.c Drošība  – mana veselība V.Platace
5.d Drošība  – mana veselība N.Kuzņecova,

E.Vilcāns

6.,7.d Drošība  – mana veselība I.Ļīģere
8.,9.d Drošība  – mana veselība A.Ļvova
3.-9.s Drošība  – mana veselība S.Davidova

 

 

Projektu nedēļa 2021./2022 m.g.

“Es, skola, sabiedrība” (19.04.2022. – 22.04.2022.)

Klase Tēma Skolotāji
1.-4.a,

4.-5.b

Mēs domājam zaļi R.Ivbule, L.Tomaševska
1.b Dabai draudzīgie pētnieki O.Išimova, K.Kozlovska
1.-4.c Es un viss man apkārt I.Geriņa, R.Reiziņa, V.Jefimova
1.-9.e Uzvedības kultūra A.Silova, N.Ponomarjova, I.Līģere
1.-3.f Veselīgs dzīvesveids I.Trokšs-Traško, I.Lazdāne
2.1, 4.1.,8.1 f Pozitīva uzvedība skolā un sabiedrībā N.Stepanko, O.Kiseļova, S.Siliņeviča, A.Streikuse
2.-6.s, 7.-9.pap. Es daudz ko varētu un prastu, bet lai tik mani iemāca D.Fedosejeva, J.Ļimonova, S.Davidova
3.b Dzīvnieki pasaule ap mums N.Duļķeviča, Ņ.Koževņikovs
4.d Ja gribi būt vesels – norūdies un sporto! N.Kuzņecova, O.Dribinceva, E.Vilcāns
4.-9.f Es, skola, sabiedrība I.Krasovska, I.Rogoža
5.-6.a Katra skolnieka uzvara sastāv no pieciem elementiem-neatlaidības, gudrības, spēka, prasmes un gribas R.Januzis
5.-6.d Es, skola, sabiedrība A.Kutjuna, R.Sisojeva
6.-7.b Sports – veselīgs dzīvesveids O.Borisovs, N.Hvostova
7.1-9.d Es, skola, sabiedrība A.Ļvova
7.d Es un pasaule ap mums M. Vasalauskiene
7.-9.a Nē, alkoholam! I. Beļusova,

V. Koževņikovs

8.-9.b Sports skolas apkārtnes kontekstā M.Svarinska, K.Meļnika
5.-9.c Es, skola, sabiedrība V.Platace
1,2,3.d Mana skola – manas mājas S.Latiškeviča, S.Kistere, E.Vilcāns

 

Projektu nedēļa  2020./2021.m.g.

“Sveiks un vesels” (05.05.21-08.05.21)

 

Klase Tēma Skolotāji
1.-4.a Daba – vitamīnu krātuve B.Mukāne, I.Zeiliša, R.Ivbule
5.-7.a Katra uzvara sastāv no pieciem elementiem – neatlaidība, ātrums un griba R.Januzis, O.Išimova, A.Vasiļjevs
8.-9.a Nē – smēķēšanai! Nē – “veipam”! I.Beļusova, J.Denisovs
1.-2.b Veselā ķermeni, vesels gars Ņ.Koževnikovs, O.Išimova
3.-4.b Sveiks un vesels K.Kozlovska
5.-6.b Sports un veselība, kā vērtība mūsdienu dzīvesstilā.

Filma

O.Borisovs, N.Hvostova, J.Butorins
7.-9.b Atkarībām  – Nē! M.Svarinska, K.Meļņika, G.Upenika
1.-3.c Piens – vitamīnu avots I.Geriņa, R.Reiziņa, B.Mukāne
5.-9.c Dzīve bez gāzētiem V.Platace, V.Koževņikovs
1.-2.d Veselā miesa – vesels gars E.Vilcāns, S.Kistere,

S.Latiškeviča

3.d Sveiks un vesels N.Kuzņecova, O.Dribinceva
4.-5.d Būsim veseli R.Sisojeva, A. Kutjuna
6. d Sveiks un vesels O.Šaršūne, M.Vasalauskiene
6.1-9.1 d Sveiks un vesels A.Ļvova, T.Tulovska
8.- 9. d Sveiks un vesels O.Morozova, J.Maļinovska
1.,2.,3.,5.,8.,9. e Mana veselība-manās rokās A.Silova, N.Ponomarjeva
1.-2.f Sveiks un vesels I.Trokšs-Traško, I.Lazdāne,

A.Skladova

3.-5.1 f Sveiks un vesels O.Kiseļova, T.Mihejeva
4.,5.,7. f Sveiks un vesels N.Stepanko, A.Streikuse,

S.Siliņeviča

8., 9.f Sveiks un vesels I.Krasovska, I.Rogoža,

A.Mirkins

1.-5.1 s Sveiks un vesels S.Davidova, D.Fedosejeva
5.-7.s Sveiks un vesels J.Limonova, V.Ratiņa
8.-9.s, 9.pap. Sveiks un vesels Ž.Bukovska, V.Jefimova

E.Dedele

 

Projektu nedēļa 2017./2018.m.g. “Es savai skolai esmu praktisks”

Klase Tēma Skolotāji
1.a pap. Mazie pētnieki I.Zeiliša, S.Kistere
1.b pap. Reiz dzīvoja burti L.Tomaševska, N.Kuzņecova, R.Sisojeva
1.a pam. Darinām spēles skolai V.Jefimova, R.Januzis,

M.Svarinska

1.b pam. Daba ap mums O.Kiseļova, K.Kozlovska
2.a Praktiskas lietas klasei R.Reiziņa, R.Ivbule
2.b Būsim pieklājīgi R.Sisojeva, A.Kutjuna
2.-3.s Esi aktīvs, nesēdi uz vietas D.Fedosejeva, S.Davidova
3.a Mēs radoši I.Geriņa, I.Beļusova
3.b Sensorās takas darbnīca I.Trokšs-Traško, A.Ļvova
4.a Labie darbiņi mūsmājās B.Mukāne, M.Vasalauskiene
4.b Pasaule apkārt mums N.Kuzņecova, K.Meļnika
4., 5., 7.s Esi aktīvs, nesēdi uz vietas J.Limonova, V.Ratiņa
5.a Radoša spēle “Izzini Latviju!” N.Ponomarjova, I.Locika
5.b Izveido sevi pats! O.Lasmane, Ž.Bukovska, N.Sokolova
6.a Mobilais telefons – ienaidnieks vai draugs? A.Berjoza, D.Amosova, D.Butorins
6.b Manas skolas vēsture

Foto/video

N.Duļķeviča, O.Borisovs
7.a Praktiķis – arhitekts E.Vilcāns, J.Deņisovs, M.Fadejevs
7.b Vecāko klašu skolēnu loma/palīdzība svešvalodu apguvē jaunāko klašu skolēniem spēles formā A.Vasiljevs, I.Rogoža, V.Koževņikovs
8.a Iepazīsti Latviju darbojoties radoši I.Urbanoviča, A.Streikuse, I.Trokšs-Traško,
8.b Ķīmisko elementu simboli V.Koževņikovs, S.Siliņeviča, G.Upenika
9. Es ienāku sabiedrībā O.Dribinceva, T.Tulovska, T.Skripko
8.,9.,11.s Dāvana absolventam E.Dedele, L.Ivanova, N.Golubeva

Projektu nedēla 2016./2017.m.g.

(20.02.2017. – 24.02.2017.)

Projektu nedēļa 2015./2016.m.g. Skolā es esmu drošībā, esmu atbildīgs un cienīts.

(15.02.-19.02.2016.)

Klase Tēma Skolotāji
1.a pap. Esmu atbildīgs par savu izskatu un higiēnu. Ramona Reiziņa

Rasma Ivbule

1.b pap. Mācība par drošību pasakās. Raisa Sisojeva

Antoņina Kutjuna

1.a pam.
Es un mēs un viss ap mums. Ilona Geriņa

Natālija Ponomarjeva

1.b pam. Mūsu skolā es jūtos kā mājās. Inna Trokšs-Traško

Alla Ļvova

1.-2.surdo Mūsu mazākie draugi. Svetlana Davidova

Daina Fedosejeva

2.a Cieņa ģimenā, skolā, sabiedrībā. Svetlana Latiškeviča

Marija Vasalauskiene

2.b Grāmatas – mūsu labākie draugi. Nadežada Kuzņecova

Kristīne Meļnika

3.a Es varu! Ilze Zeiliša

Olga Išimova

3.b Laimīgs alfabēts. Olga Lasmane

Teresa Kozlovska

3.- 5.surdo Mūsu mazākie draugi. Jeļena Limonova

Valentīna Ratiņa

Deniss Butorins

4.a Mēs atbildīgi par tiem, kurus pieradinājām. Maija Svarinska

Ingrīda Beļusova

4.b Pasaka – dzīve mācība bērniem. Žanna Andrejeva

Nataļja Duļkeviča

Oļegs Borisovs

5.a Ko es zinu par drošību internetā. Edgars Vilcāns

Nataļja Hvostova

Maksims Fadejevs

Tatjana Mihejeva

5.b Drošība sabiedriskās vietās. Aleksejs Vasiļjevs

Vladimirs Koževņikovs

Irina Rogoža

6.a Skola – drošības un cieņas pils. Alla Berjoza

Inna Urbanoviča

Agita Streikuse

6.b Uzvedības noteikumi skolā un sabiedrībā. Valentīna Iļjina

Vladimirs Koževņikovs

Svetlana Siliņeviča

7. Esi drošs skolā. Olga Dribinceva

Kristina Kozlovska

Tatjana Skripko

Ilmārs Trokšs-Traško

8.a Atbildība, cieņa un drošība mākslas pasaulē. Juris Bleidelis

Sandra Kistere

Daina Amosova

8.b Šodienas atbildība profesijas izvēlē – dzīves kvlitātes, stabilitātes un drošības ķīla nakotnē. Ludmila Tomaševska

Žanna Bukovska

Jurijs Deņisovs

9.a Darba drošība, atbildība un cieņa darbojoties ar dabaszinību ierīcēm. Ināra Locika

Ritvars Januzis

Galina Upenika

9.b Drošība, atbildība un cieņa skolā un sabiedriskajā dzīvē. Ludmila Demida

Olga Kiseļova

Tatjana Tulovska

Jevgenijs Butorins

6-7-9.surdo Drošība publiskā vietā. Edīte Dedele

Nataļja Golubeva