Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem:

Vārds, uzvārds

Amats

Risināmie jautājumi

E-pasta adrese

Tālruņa Nr.

Marina Isupova

Izglītības pārvaldes vadītāja

Atbalsts visos neskaidros un neatrsinātajos jautājumos.

marina.isupova@ip.daugavpils.lv

65423110, 29140955

Ruslans Bespjatijs

Veselības veicināšanas koordinētājs

Konsultācijas veselības veicināšanas jautājumos.

ruslans.bespjatijs@ip.daugavpils.lv

29119984

Maija Lazdāne

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

Konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.

maija.lazdane@ip.daugavpils.lv

20243728

Ināra Sprindžuka

Izglītības satura nodaļas vadītāja

Mācību darba organizācija ārkārtas stāvokļa laikā, valsts pārbaudījumu norise.

inara.sprindzuka@ip.daugavpils.lv

65407427, 26496660

Irēna Vitjazeva

Kancelejas pārzine

Lietvedības dokumentu pieņešana. Informācijas aprites nodrošināšana.

izglitiba@ip.daugavpils.lv

65421623

Ilona Bohāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbalsts saziņā ar nepieciešamo izglītības pārvaldes vai izglītības iestādes speciālistu. Informācijas aprites nodrošināšana.

ilona.bohane@ip.daugavpils.lv; ipd.sabiedriba@inbox.lv

65432102, 26566565

Kristīne Galvāne

Juriste

Atbalsts ar izglītības procesu saistītajos juridiskajos jautājumos.

kristine.galvane@ip.daugavpils.lv

65407434, 29226440

Regīna Golubeva

Darba aizsardzības vecākā speciāliste

Konsultācijas darba aizsardzības un drošības jautājumos

regina.golubeva@ip.daugavpils.lv

28257973

Viktors Petrovs

Informācijas tehnoloģiju administrators

Tehniskā atbalsta nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādēm

viktors.petrovs@ip.daugavpils.lv

66154143

Svetlana Vecvagare

Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore

Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaite, reģistrēšana uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

bernu.specialists@ip.daugavpils.lv

26122303

Lidija Plavinska

Izglītības atbalsts nodaļas vadītāja

Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem un pedagogiem.

lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv

28330063

Tatjana Maņkovska

Iakļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja

Atbasts speciālās izglītības jautājumos.

tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv

65420332, 66154143, 27066595

Sandra Zelča

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Finanšu jautājumu risināšana.

sandra.zelca@ip.daugavpils.lv

65407436, 26157516

Valērijs Losevs

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Saimnieciskā nodrošinājuma jautājumu risināšana.

valerijs.losevs@ip.daugavpils.lv; dipsagade@inbox.lv

26575624