Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA pieredzes apmaiņas video seminārs ZOOM platformā “Traucējumi, kas skar runu un valodu”

03.12.2020. Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības speciālistiem tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs ZOOM platformā “Traucējumi, kas skar runu un valodu”.

Ar pieredzi darbā dalījās Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra DSPAC izglītības metodiķe, skolas atbalsta un APU komandas vadītāja, 24.PII skolotāja logopēde, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA vadītāja, Latvijas Logopēdu Asociācijas un Latvijas Ārstu Biedrības pārstāvis, semināru, kursu un konferenču pilsētas pedagogiem organizatore un vadītāja Ilona Valentanaviča. Viņa uzstājās par tēmu “Traucējumi, kas skar runu un valodu”.

I.Valentanaviča stāstīja par dažāda veida traucējumiem, kas skar bērnu, vai pieaugušo cilvēku gan runas un valodas reproducēšanas procesus, gan smadzeņu kognitīvo darbību. Tika runāts, ka šāda veida traucējumi nav iedzimti vai radušies dzemdību traumas rezultātā. Tie ir traucējumi, kas rada smagu un ilgstošu nespējas stāvokli, kas ietekmē personas spēju funkcionēt sabiedrībā. I.Valentanaviča runāja par traucējumu gadījumiem, ar ko tie tiek saistīti un kāda veida izmaiņas notiek ar personu, kura saskaras ar kādu no minētajiem traucējumiem: Dizartrija, Afāzija, Kognitīvie komunikācijas traucējumi, Demence. Logopēde I.Valentanaviča stāstīja par to, kādas izmaņas notiek ar cilvēka runu, runas tempu, runas aparāta orgānu darbības iespējām, kāda veida izmaņas var būt saistītas ar cilvēka balsi, koordinācijas, bērniem – ar mācību vielas uztveres un iegaumēšanas problēmām. Pedagogiem kā speciālistiem, tika piedāvāts brīvajā laikā, paskatīties vienu no izcilākajām režisora Richarda Glatzera filmām drāmām “Still Alise” (“Joprojām Alise”). Alise Hovlend – lingvistikas profesore, trīs bērnu māte, dzīvojot laimīgu ģimenes dzīvi, veiksmīga karjerā, sāk aizmirst vārdus, zaudēt sevi kā personību.

Pieredzes apmaiņas semināra nobeigumā pedagogi sirsnīgi pateicās par visiem interesantiem pasākumiem, kas vienmēr tika organizēti Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā, kā arī pateicās I.Valentanavičai par piedāvāto video semināru.

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča