Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs aicina apmēklēt kursus

Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā 2021.gadā 18., 19., 20., 21.oktobrī norisināsies A programmas 8 stundu kursi:

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar: jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskola) un kombinētiem attīstības traucējumiem (dažādās kombinācijās, piemēram, garīgās attīstības traucējumi + redzes traucējumi, garīgās attīstības traucējumi + dzirdes traucējumi; kohleārie implanti u.c.)”

18.10.2021. Pieteikties

19.10.2021. Pieteikties
 
20.10.2021. Pieteikties
 
21.10.2021. Pieteikties

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbā ar pirmsskolas un pamatskolas vecuma izglītojamajiem un jauktiem attīstības traucējumiem.”.

18.10.2021. Pieteikties
 
19.10.2021. Pieteikties
 
20.10.2021. Pieteikties
 
21.10.2021. Pieteikties

Kursu programma