Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizē pedagogu izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs 24.10.2022., 25.10.2022., 26.10.2022., 27.10.2022. organizēs A programmas kursus.


1. “Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar: jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskola) un kombinētiem attīstības traucējumiem (dažādās kombinācijās, piemēram, garīgās attīstības traucējumi + redzes traucējumi, garīgās attīstības traucējumi + dzirdes traucējumi; kohleārie implanti u.c.)”, 8 stundas

 
Pieteikties šeit:
 

2. “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar pirmsskolas un pamatskolas vecuma izglītojamajiem an jauktiem attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem.” 8 stundas.

Pieteikties šeit:

 
Pieteikties kursiem līdz 19.10.2022.

Lūgums pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

Kursu norise būs ZOOM platformā. Pirms kursiem saņemsiet ZOOM linkus uz norādītām e-pasta adresēm.