Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizē pieredzes apmaiņas semināru “Pedagogu inovatīvu mācīšanas metožu izmantošana un pielāgošana  korekcijas darbā, lai motivētu izglītojamo iesaistīšanu mācību procesā”.

09.12.2021. Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, attīstības centra izglītības metodiķe, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja

Ilona Valentanaviča organizēja kārtējo pieredzes apmaiņas semināru Daugavpils pilsētas logopēdiem, surdopedagogiem un speciālajiem pedagogiem par tēmu “Pedagogu inovatīvu mācīšanas metožu izmantošana un pielāgošana  korekcijas darbā, lai motivētu izglītojamo iesaistīšanu mācību procesā”.

Uz pieredzes apmaiņas semināru tika aicināti digitālo mācību procesu organizēšanas speciālisti, kuri piedāvāja iepazīties ar inovatīvu mācīšanas metožu izmantošanas un pielāgošanas digitālo programmu  korekcijas darbam, lai motivētu izglītojamo iesaistīšanu mācību procesā. Digitālās programmas izstrādātājs Helmuts Limmers dalījās ar digitālās programmas izstrādātajiem materiāliem, kuru var izmantot, organizējot korekcijas procesu izglītojamajiem, kuriem ir lasīšanas un rakstīšanas traucējumi. Programmas nosaukums ir Brunomaster – “Risinājumi iekļaujošai izglītībai (disleksijai)”. Šī programma ir paredzēta pedagoģiskā atbalsta sniegšanai skolēniem ar dažādiem mācīšanās traucējumiem. Programma ir paredzēta gan izglītojamā runas stimulēšanai, gan lasīšanas prasmju apguvei, gan vārdu krājuma bagātināšanai, gan dzirdes uztveres korekcijai, gan pareizizrunas apguvei, gan tēlainas domāšanas un atmiņas attīstīšanai, gan sapratnei par lasīto pilnveidošanai, gan arī stāstīšanas prasmju veicināšanai.

Pieredzes apmaiņas seminārā tika runāts par pedagogu pieredzi darbā, izglītojamo sasniegumiem, par priekiem un neveiksmēm.

Pasākuma turpinājumā pievienojās Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra psiholoģe V.Bogdanova. Viņa piedāvāja pilsētas speciālistiem paklausīties par iespējām minimalizēt stresa iedarbību uz cilvēka organismu, piedāvāja dažādas elpošanas, dziedāšanas, skaitīšanas tehnikas, kuras var pielietojot, lai noņemtu stresa nelabvēlīgo faktoru ietekmi. Prezentācija

I.Valentanaviča sirsnīgi apsveica visus pasākuma dalībniekus ar Ziemassvētkiem, novēlēja gaišu un prieka pilnu gaisotni pedagogu ģimenēs un mājās.

Semināra nobeigumā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pedagogi sirsnīgi pateicās Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra piedāvātajām pasākumiem un semināriem.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe I.Valentanaviča