Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus

2020.gadā 04.septembrī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēti pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursi “Bērnu ar jauktiem attīstības traucējumiem valodas attīstības veicināšana un traucējumu korekcija”.

Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā apmācības kursus Daugavpils pilsētas un novadu pedagogiem vadīja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes medicīniskās komisijas logopēde, Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta alternatīvās pedagoģijas pētniece un lektore, Universitātes studiju programmas „Logopēdija” direktore, Alternatīvās izglītības centra vadītāja Gundega Tomele.

Gundega Tomele ir zināma arī starptautiski, kā Minhenes Internacionālās Attīstības – Rehabilitācijas akadēmijas lektore, vadot starptautiskos seminārus un konferences 15 dažādās valstīs, un kā Montesori studiju programmas lektore vadot starptautiskos seminārus un konferences 8 dažādās valstīs.

2020.gadā 04.septembrī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā notikušos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmas kursus apmeklēja pedagogi, logopēdi, speciālie pedagogi no 22 Daugavpils izglītības iestādēm: Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, Daugavpils 1.PII., 3.PII., 4.PII., 7.PII., 9.PII., 10.PII., 12.PII.; 15.PII., 20.PII., 24.PII., 27.PII.; 32.PII., Daugavpils Vienības psk., Daugavpils Saskaņas psk., Centra vsk.; Daugavpils Tehnoloģiju vsk.-licejs; 9.vsk., 11.psk., 15.vsk.; 17.vsk. Medumu spec.psk.; Kursus apmeklēja lektore no Daugavpils Universitātes, kā arī 2 audiologopēdi no Daugavpils bērnu veselības centra un no Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas.

Tika izskatītas sekojošas tēmas:

  • Jaukti attīstības traucējumi;
  • Primāri, sekundāri un paralēli runas un valodas traucējumi;
  • Logopēdiskā darba paņēmieni sekundāru runas un valodas traucējumu korekcijā;
  • Montesori atveseļojošā pedagoģija logopēdijā;
  • Situāciju analīze, noslēguma jautājumi.

Kursu klausītāji sniedza pozitīvas atsauksmes, pateicās Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centra pārstāvjiem par labu kursu organizēšanu. Tika dzirdamas pateicības Gundegai Tomelei par piedāvāto tēmu interesantu izklāstu, atklātu dialogu ar pedagogiem, dzīves piemēru daudzumu un dažādību, lai katrs pedagogs, speciālists, kurš strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālās mācību programmas kods, varētu izmantot zināšanas sava darbā.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra metodiķe, logopēde I.Valentanaviča