Ikgadējā informatīvā kampaņa “Digitālā nedēļa 2021”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) informē, ka no 2021.gada 22.marta līdz 28.martam Latvijā jau 12.reizi norisināsies ikgadējā informatīvā kampaņa “Digitālā nedēļa 2021” (turpmāk – Digitālā nedēļa), kas tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week ietvaros.

Digitālo nedēļu organizē VARAM sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (turpmāk – LIKTA).

Digitālās nedēļas 2021 galvenā tēma ir digitālās prasmes, kas nepieciešamas digitālās transformācijas laikā ikvienam sabiedrības loceklim  strādājošiem, uzņēmējiem (MVU), IKT speciālistiem, jauniešiem, studentiem u.c. Digitālās transformācijas laiks nozīmē nepārtrauktu mācīšanos un savu zināšanu un prasmju pilnveidi, kas ļauj īstenot savas pamattiesības, strādāt un mācīties, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Zināšanas ir pieejamas viegli, ir daudz un dažādi zināšanu un prasmju apguves iespēju – var skatīties video pamācības Youtube kanālos, mācīties tiešsaistes platformās, apmeklēt tiešsaistē meistarklases u.c. Arvien populārākas ir kļuvušas mācības pēc pieprasījuma un pašvadītā mācīšanās. Tas nozīmē arī to, ka gan darba devējam ir jāatvēl laiks darbinieku mācībām, gan darbiniekam pašam jāgrib un jāprot apgūt ko jaunu.

Šogad Latvijā “Digitālā nedēļa” tiks veltīta šādām galvenajām tēmām (detalizēta pasākuma programma būs pieejama vietnē: https://eprasmes.lv/):

  • sabiedrības paradumu maiņa esošo iespēju izmantošanai;
  • digitālās prasmes ikdienai;
  • digitālās prasmes radošam darbam;
  • kiberdrošība;
  • drošība un pārliecība lietot digitālās tehnoloģijas.

Digitālās nedēļas laikā VARAM sadarbībā ar LIKTA un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru katru dienu organizēs pasākumus un diskusijas, kam varēs sekot līdz interneta tiešraidēs. Tāpat esam uzrunājuši pašvaldības, aicinot tiešsaistes pasākumus organizēt arī Latvijas reģionos.

Aicinām sekot līdz Digitālās nedēļas pasākumiem.