Informācija pedagogiem, skolēniem un vecākiem!

Informējam, ka līdz š. g. 14. aprīlim mācības notiks attālināti. Ārkārtas situācijas laikā ir jāpārtrauc visa veida izglītības procesi klātienes formā ārpus izglītības iestādēm un izglītības iestādēs, tai skaitā visi kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesi (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise).

 1. Mācību process notiek attālināti;
 2. Pedagogi e-klasē norāda stundas tēmu un mājās veicamos uzdevumus;
 3. Skolēni un vecāki katru dienu iepazīstas ar informāciju e-klasē;
 4. Katru darba dienu līdz 14:00  nepieciešamības gadījumā skolēni un vecāki drīkst sazināties ar priekšmetu pedagogiem, internāta skolotājiem un skolas atbalsta personālu telefoniski.
 5. Atbildība:
  Pedagogi Skolēni Vecāki
  Plāno mācību procesu attālināti. Piedalās attālinātā mācību procesā. Nodrošina, ka skolēni katru darba dienu mācību laikā ir mājās un iesaistīti attālinātā mācību procesā.
  Ievieto e-klasē līdz 14:00 mācību stundas tēmas un veicamos uzdevumus. Iepazīstas ar stundas tēmām un veic uzdevumus. Ja iespējams, nodrošina skolēnam datoru un/ vai interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, tad vecāku pienākums ir ziņot par to skolai, lai skola varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.
  Ir pieejami skolēniem konsultācijām telefoniski. Neskaidrību gadījumā sazinās ar pedagogiem un internāta skolotājiem telefoniski. Nepieciešamības gadījumā no skolas paņemt mācību materiālus.
  Sagatavo tehniskus materiālus skolēniem, kuriem nav tehniskais nodrošinājums. Plāno savu laiku un veic uzdotos uzdevumus. Pārliecināties par pieeju e- klasei, nepieciešamības gadījumā sazināties ar internāta skolotājiem.
  Seko līdzi skolēnu paveiktajam, nodrošina atgriezenisko darbu. Nosūta izpildītos darbus priekšmeta skolotājam vai internāta skolotājam ( ja ir iespējams). Atbalstīt bērnu attālinātās mācīšanās procesā – palīdzēt iekārtot darba vietu, palīdzēt plānot laiku, dienas beigās pārrunāt, kā skolēniem veicies.
  Sadarbojas ar internāta skolotājiem, skolas vadību, atbalsta personālu.