Pārskats par 2016./2017.m.g.

Pārskats par 2015./2016. māc.g.

Fakultatīvu, pulciņu nosaukums Vadītāja vārds, uzvārds
Fakultatīvi
Latviešu valoda Svetlana Siliņeviča
Latviešu valoda Natālija Ponomarjova
Angļu valoda Tatjana Skripko
Ētika Daina Fedosejeva
Matemātika Tatjana Tulovska
Ticības mācība Olga Karkina
Dārznieki Gaļina Upenika
„Tekstīlijas” Tatjana Tulovska
Keramika Jurijs Deņisovs
Vokālais ansamblis Tatjana Mihejeva
Mīmika un žesti Daina Fedosejeva
Mīmika un žesti Jeļena Limonova
Sporta dejas Jevgenijs Butorins
VFS Edīte Dedele
VFS Nadežda Sokolova
Dambrete Josifs Ročko
Pulciņi
Sporta dejas Jevgenijs Butorins
Modernās dejas Jevgenijs Butorins
Latviešu tautas dejas Jevgenijs Butorins
Keramika Jurijs Deņisovs
Suvenīru izgatavošana Jurijs Deņisovs