„Izglītojamo ar dzirdes un valodas traucējumiem un mācīšanās traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās.”

2020.gada 19.februārī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils sākumskolas skolotājiem „Izglītojamo ar dzirdes un valodas traucējumiem un mācīšanās traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās.”

Seminārā piedalījās Daugavpils 15.vsk., 17.vsk., 13.vsk., 12.vsk., 10. vsk., Saskaņas psk., Centra vsk., Vienības psk., Tehnoloģiju vsk. – liceja sākumskolas skolotāji. Semināra noslēgumā pedagogi pateicās par sniegto informāciju, par jauko uzņemšanu.

Direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja Ramona Reiziņa pastāstīja par aktualitātēm darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālās vajadzības, kā arī informēja, cik izglītojamo ir skolā un kādā vispārizglītojošajā skolā nākošajā mācību gadā plāno apgūt pamatizglītības programmu.

Izglītības metodiķe Zane Novicka dalījās pieredzē par sensoro integrāciju bērniem ar AST.

Sākumskolas skolotāja Ilona Geriņa sniedza informāciju par atbalsta materiālu izmantošanu darbā ar izglītojamajiem ar valodas un mācīšanās traucējumiem.

Pieredzē par to, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir dzirdes traucējumi, dalījās sākumskolas skolotāja Daina Fedosejeva un sākumskolas skolotāja un surdopedagoģe Ludmila Siņakova. Skolotājas parādīja fragmentus no dabaszinību un matemātikas stundas apvienotajās klasēs bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Sākumskolas skolotāja Svetlana Latiškeviča pastāstīja par rotaļu metodes izmantošanu  stundā izglītojamiem ar valodas un mācīšanās traucējumiem.

Sākumskolas skolotāju MK vadītāja Ilona Geriņa