Karjeras nedēļa

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa.

Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai”  bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.

Tās laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos. Jaunieši piedalījās  aizraujošās radošās darbnīcās, diskusijās, pasākumos un konkursos.

Skolēni un vecāki piedalījās VIAA rīkotajās tiešsaistes diskusijās:

11.10 Diskusija vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”

Diskusijā tiks pārrunāts, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.

12.10 Jauniešu diskusija “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?” (8.-9.klase)

Gados jauni nozares profesionāļi dalījās pieredzē par savu karjeras ceļu un nodarbošanās specifiku, par pieņemtajiem stereotipiem IKT nozarē.

13.10 Mācību stunda “Radošā programmēšana” (7.-9.klase)

Praktiskās mācībstundas laikā, sekojot līdzi ierakstam, skolēni iepazina programmēšanas radošo pusi – veidoja interaktīvus mākslas darbus, guva ieskatu JavaScript programmēšanas valodas pamatos, attīstot dažādas programmētājam nepieciešamās prasmes.