Karjeras nedēļa Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā

Daugavpilī no 14. līdz 18.oktobrim norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā bija nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad tika aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.

Arī mūsu skolas audzēkņi aktīvi piedalījās Karjeras nedēļas pasākumos. 14.oktobrī skolas parlamenta pārstāvji piedalījās KN atklāšanas pasākumā “Karjeras māja”, kas notika Daugavpils Inovāciju centrā. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja tikties ar dažādu profesiju un jomu speciālistiem (ķīmiķis, fiziķis, inženieris, fizioterapeits), ar kuriem tika vizualizēta situācija par nākotnes profesiju pasauli, darba tirgu, tā  attīstības tendencēm. Pasākuma turpinājumā skolēni vēroja demonstrējumus un meistarklases, uzzināja kādas zināšanas, prasmes nepieciešamas, lai darbotos kādā no profesionālajām jomām.

Mācību ekskursijas laikā uz “Daugavpils ūdens” 7.b, 5.a, 6.a, 6.b kl. skolēniem bija iespēja iepazīties ar ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus Daugavpils pilsētas teritorijā un tuvākajos novados. Katrs dalībnieks varēja uzzināt, kādu profesiju pārstāvji nepieciešami uzņēmumā, kāda izglītība nepieciešama dažādās profesijās strādājošajiem speciālistiem.

7.a klase apmeklēja uzņēmumu “Daugavpils siltumtīkli”. Ekskursijas laikā skolēni guva informāciju par to, kā notiek siltumenerģijas ražošana, pārvalde, sadale un realizācija no koģenerācijas stacijām. Ļoti interesanti bija uzzināt par elektriķa, enerģētiķa un inženiera profesijām.

5.b kl. audzēkņi piedalījās interesantā ekskursijā uz uzņēmumu “Dautkom”, kurā laikā uzzināja par uzņēmuma darbību, guva priekšstatu par filmēšanas procesu studijā.

4.b, 3.a kl. skolēni devās mācību ekskursijā uz “Daugavpils satiksme”. Skolēni iepazinās ar uzņēmuma darbību un funkcijām – satiksmes nodrošināšanu pilsētā, kā arī noskaidroja, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kāda izglītība nepieciešama profesiju pārstāvjiem un kā mainās uzņēmums līdz ar tehnoloģiju attīstību.

Ļoti interesantu nodarbību “Fotogrāfs, stilists un modele – vai tās ir nākotnes profesijas?” apmeklēja 7.b kl. skolēni. Nodarbības laikā Marta Bižāne (Modeļu skolas un Fotoskolas veidotāja) sniedza ieskatu modes industrijas attīstības tendencēs, darba iespējās. Katrs skolēns varēja uzzināt, kā kļūt par labu fotogrāfu, stilisti un modeli.

Nodarbība Nodarbības “Iepazīsti militāro dienestu” laikā 8.a, 9.a kl. skolēniem bija lieliskā iespēja iepazīties ar profesionālo dienestu, kā arī saprasts atšķirību starp Zemessardzi un profesionālo dienestu. Audzēkņi noskaidroja, cik pieprasīti darba tirgū ir šīs nozares speciālisti, kāda ir nepieciešamā izglītība un darba prasmes, kā arī izmēģināja savas spējas.

Nodarbība “Autotransportlīdzekļu konstrukciju darbnīca” deva iespēju 8.b, 9.b kl. skolēniem iepazīties ar profesijā “Autotransporta inženieris” nepieciešamajām iemaņām un zināšanām. Katrs dalībnieks varēja veikt krāsas slāņu biezumu mērījumu, noteikt  ūdens procentuālo  daudzumu bremžu šķidrumā, izmērīt  protektora dziļumu un  veikt spiediena mērījumu automobiļa riepās.

Anna Koroļkova, pedagogs karjeras konsultants.