Latvijas speciālās olimpiādes deju festivāls “Deju pietura Palsmane”

2022. gada 18.maijā mūsu Stropu pamatskolas- attīstības centra mūsdienu deju grupa (7.1-9.D kl.) aizstāvēja skolas un pilsētas godu Latvijas Speciālās olimpiādes deju festivālā Deju pietura “Palsmane”.

Patiesu prieku un gandarījumu bija guvuši visi – gan bērnu vecāki, gan paši dejotāji, gan skolotāji.

Mūsu deju grupas kategorijā piedalījās 10 deju kolektīvu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas. Kopumā piedalījās ap 19 deju kolektīvu.

Deju skolotājs Jevgenijs Butorins