1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 21015511)
  2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (kods 21015521)
  3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (kods 21015221)
  4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015311)
  5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (kods 21015321)
  6. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  7. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015621)
  8. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  9. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015821)