Kā vairot interesi par matemātiku un fiziku

1.-5.martā skolā norisinājās matemātikas un fizikas nedēļa, kuras laikā skolēni apguva matemātiku un fiziku no cita skatu punkta.

Katru dienu notika dažādi pasākumi, kuros skolēni demonstrēja praktiskās iemaņas matemātikā un fizikā, risinot dažādus interesantus uzdevumus. Redzot, taustot, salīdzinot skolēnos raisās pozitīvas emocijas, ka arī tas rosina skolēnu interesi, patstāvību un sadarbošanās prasmi.

Risinot dažādus nopietnus un atjautības uzdevumus, skolēniem bija iespēja sacensties tādās spēlēs kā “Kur loģika?”, “Brein-rings”, “Jautrie skaitļi”, “Skaitļu  pasaulē”, ”Matemātiskais kauss”. Lielākā daļa no uzdevumiem tika balstīti uz skolēnu  lietpratības veicināšanu un piesaistīšanu reālajai dzīvei. Nedēļas ietveros notika arī praktiskās darbnīcas “Ģeometriskais ornaments”, “Skaitīšana ar romiešu cipariem”, “Veikals”, zīmējumu konkurss “Matemātika  apkārt mums”.

Matemātika var būt ne tikai treniņš prātam, bet arī iztēlei, izpratnei, pacietības, loģikai, radošumam un intelektam. Skolotāji mēģināja iesaistīt katru skolēnu nedēļas norisē un radīt skolēniem papildus stimulu matemātikas apguvē.

Paldies visiem skolēniem par aktīvu iesaistīšanos un matemātikas un fizikas skolotājām par šīs nedēļas organizēšanu.

Matemātikas skolotāja Tatjana Tulovska

Matemātikas un fizikas nedēļas nolikums