• Bioloģijas un ķīmijas kabinets
  • Metodiskais kabinets
  • Logopēdijas kabinets
  • Vizuālās mākslas kabinets
  • Skolotāju istaba
  • Latviešu valodas kabinets
  • Bibliotēka