Aktualitātes

No 04.10.2013. – 11.10.2013. notika Valodu nedēļa. Nedēļas laikā skolotāji pa klasēm organizēja dažādus pasākumus. I.Rogoža apmeklēja Krievu namu (6.a, 7.a kl.), kur iepazinās ar krievu kultūru “Žeļu” un “Hohlomu”. A.Streikuse savās stundās rakstīja scenāriju Valodu nedēļai. S.Staškeviča iepazistināja ar jaunāko literaturu, kura atrodas bibliotēkā. Pārējie skolotāji T.Skripko, S.Siliņeviča, N.Ponomarjova, T.Kozlovska, V.Jefimova ar skolēniem risināja...