Pretepidēmijas pasākumi Daugavpilī

Cienījamie kolēģi, skolēni, vecāki!

Sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos Daugavpils pilsētā  MK noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir veikti grozījumi, nosakot tādus papildus drošības pasākumus Daugavpilī līdz 14.10.2020.:

– klātienē nenotiek amatiermākslas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve;

– personas lieto mutes un deguna aizsegus pilsētas sabiedriskajā transportā un publiskās telpās, kur nav iespējams nodrošināt 2m distancēšanos (izņemot izglītības iestādēs vienas klases, grupas ietvaros);

– iekštelpās netiek organizēti publiski pasākumi;

u.c. (skat. pielikumu).

(skat. pielikumu)