Sākumskolas nedēļas nolikums

APSTIPRINU

Daugavpils Stropu

pamatskolas – attīstības centra

direktore

_________________M. Raičonoka

2022. gada 6.maijā

Sākumskolas nedēļa „Mazā, sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.

NOLIKUMS

2022. gada 9.maijs – 13.maijs

Sasniedzamie rezultāti:

  • Skolēniem ir priekšstats par dažādu tautu pasakām.

  • Pilnveidot saskarsmes prasmes;
  • Rosināt atklāt savu radošo potenciālu un savu individualitāti.

Sākumskolas nedēļu organizē un vada: I.Geriņa

Atbildīgie: R.Reiziņa, R.Ivbule, R.Sisojeva, A.Kutjuna, I.Geriņa, I.Trokšs – Traško, N.Kuzņecova, I.Zeiliša, S.Kistere, D.Fedosejeva, S.Davidova, S.Latiškeviča, E.Vilcāns, V.Jefimova, V.Ratiņa, K.Kozlovska, O.Išimova, Ņ.Koževnikovs, O.Dribinceva, O.Kiseļova, I.Līģere, N.Ponomorjova, I.Rogoža, A.Silova, N.Stepanko, A.Streikuse, L.Tomaševska.

Piedalās: Visu 1.– 4. klašu skolēni un 1.- 9. (e, f)klašu skolēni.

Programma:

9.05.2022. Katra klase izvēlas pasaku, kuru iestudēs.

10.05.2022. – 13.05.2022. Gatavo skolotāju un audzēkņu izdomātus tērpus, dekorācijas vai pirkstiņlelles, vai tēlus no papīra. Iestudē pasaku atbilstoši katras klases spējām.

Noorganizēt pasaku festivālu – skati 17.maijā plkst. 11.30 skolas rotaļu laukumā.

 

Sastādīja: I.Geriņa