Sākumskolas nedēļa „Daudz laimes, Latvija!”

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess klajā!
Tu — jauna zvaigzne zvaigznājā,
Kas nule uzlēkusi tajā…..

(V. Plūdonis. )

No 2020. gada 16. – 20. novembrim Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā norisinājās Sākumskolas nedēļa „Daudz laimes, Latvija!”, kuras laikā skolēni un viņu audzinātāji gatavoja apsveikumus, dāvanas Latvijai. Svētku nedēļas laikā stundu un audzināšanas darba laikā skolēni skatījās filmas un multfilmas, klausījās un mācījās dziesmas un dzejoļus par Latviju.

Sagatavoja sākumskolas skolotāja I.Geriņa