Tikšanās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem

 

2021./2022.m.g. 1.semestrī notika attālinātās Daugavpils Stropu pamatskolas attīstības centra audzēkņu tikšanās ar izglītības iestāžu pārstāvjiem. Tikšanās mērķis bija iepazīstināt audzēkņus ar tehnikumos pieejamām izglītības programmām.

22.11 7.-9.a Tikšanās ar Daugavpils tehnikumu

06.12 7.-9.a Tikšanās ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu

08.12 8.-9.b Tikšanās ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu

Attālinātās tikšanās organizēja PKK Anastasija Katkovska, sadarbībā ar klašu audzinātājām Ingrīdu Beļusovu un Kristīni Meļniku.