Tikšanās ar Valsts policijas inspektoru

2019.gada 2. oktobrī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā sociālais pedagogs N.Hvostova vecāko klašu (7.- 9.) bērniem organizēja tikšanos ar Valsts policijas inspektoru J.Zaharu par aktuālo tēmu “Atkarību izraisošo vielu lietošana bērnu un jauniešu vidū, likumpārkāpumi”.

Skolēniem tika pastāstīts par Latvijas likumiem, par policijas darbu un rīcību likumpārkāpumu gadījumos. Daudz informācijas tika sniegts par smēķēšanu, alkoholu un narkotiku lietošanu. Kriminālatbildība bērniem piemērota tikai noteiktos gadījumos no 11 gadiem.

Par pārkāpumiem skolā tika teikt, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības uz drošību un cieņu, ka kartībai jābūt gan stundās, gan starpbrīžos. Ja ir skolas iekšējas kārtības noteikumu pārkāpumi, skolas pedagogi vai atbalsta personāls var griezties Valsts policijā ar iesniegumu uz administratīvu komisiju.

Ka ļoti svarīgi saprast savu atbildību, kā uzvesties sabiedriskajās vietās, kur griezties pēc palīdzības.

Diskusijā aprunātas arī aktuālas tēmas, par atbildību par savām mantām (velosipēdiem un telefoniem), par drošību internetā, par atbildību, par savu rīcību un uzvedības normām.

Lekcijas nobeigumā skolēni aktīvi piedalījās diskusijās, jautāja par interesējošam tēmām.

 

Rakstu sastādīja skolas sociālais pedagogs N.Hvostova