Vēstule izglītojamajiem un viņu vecākiem

Labdien, cienījamie izglītojamie un viņu vecāki!

Izsakām lielu pateicību visiem izglītojamajiem un īpaši Jums vecāki, kas šajos trauksmainajos laikos turpina domāt par savu bērnu izglītību. Mēs visi zinām cik svarīgi ir regulāra mācību vielas apguve. Ka mācību procesa neievērošana, pārtraukumi, mācību darba nepildīšana, skar bērna visu procesu attīstību – gan smadzeņu darbību, gan loģisko domāšanu, gan runu, gan sapratni, gan atmiņu, gan uztveri un citus procesus.  Ikdienas mācību process nodrošina bērnam labu attīstību ne tikai uz šodienu, bet uz visu viņa mūžu. Mēs ļoti labi saprotam, ka apkārt valda apjukums, gan bērniem, gan vecākiem ir pieaugusi slodze, kā arī stress, ko raisa neziņa un bailes. Tieši tāpēc, ir ļoti svarīgi, turpināt veikt ierastos procesus, apgūt jaunas zināšanas! Ja smadzenēm netiek dots darbs ar valodu, ar matemātiku, ar citiem priekšmetiem, smadzeņu šūnas sāk aizmigt, paliek vāja atmiņa, zūd motivācija zināt, mācīties, notiek cilvēka degradācija, sākas depresija. Ikdienā lasot tekstus ar uzdevumiem, pildot uzdevumus attīstās atmiņa, domāšana, loģika un veidojas prasme secināt, kas noderēs visu turpmāko dzīvi. Ja Jūs mācāties atbildīgi, nopietni, ceļas Jūsu pašvērtējums, jo jūs daudz apguvāt, zināt, protat un varat! Ar Jums lepojas Jūsu vecāki un Jūsu skola, un Jums jālepojas pašiem par sevi!

Mūsu skolas izglītojamajiem, gan lielākiem, gan mazākiem, ir ļoti vajadzīgs vecāku atbalsts un iesaiste mācību procesā. Šī tuvības sajūta, kas rodas kopīgi izzinot visu jauno, pedagogs un klases biedri attālināti sniegt nevar, tāpēc ir ļoti svarīga šajā laikā ir vecāku klātbūtne. Šajā laikā izglītojamajiem nākas mācīties plānot mācību laiku pašiem. Arī šeit ir nepieciešama vecāku iesaiste, kad un cikos jāsāk mācīties, jo zvans par stundas sākumu un beigām mājās neskan.

Mēs ticam, ka Jūsu atbildība ir lielāka par to, kā un ko jūs darāt ikdienas laikā. Tikai mēs visi kopā spēsim tikt uz priekšu!

Vēlam visiem veiksmi, veselību un izturību!

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča