Zinību diena

Zinību diena Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā

1.-4.a klase 10.00 Svinīgā līnija skolas pagalmā, Abavas 1
1.,2.b klase 10.00 Svinīgā līnija skolas pagalmā, Abavas 1
1.-4.c klase 10.00 Svinīgā līnija skolas pagalmā, Abavas 1
1.,2.d klase 10.00 Svinīgā līnija skolas pagalmā, Abavas 1
1.,2.f klase 10.00 Svinīgā līnija skolas pagalmā, Abavas 1
1.-3.,5.s 10.00 Svinīgā līnija skolas pagalmā, Abavas 1
Pārējās klases organizēs klases stundas plkst. 11.00 savās klašu telpās Abavas ielā 1, Vaiņodes ielā 4