Izglītības metodiķi

  • Koordinē AC SAK darbu.
  • Apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība.
  • Koordinē bērnu pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu skolā.
  • Izstrādā, īsteno un izvērtē skolēnu individuālos izglītības plānus.
  • Organizē nepieciešamo palīdzību bērniem un viņu vecākiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem.
  • Sadarbojas ar skolas administrāciju skolas darbības un tālākizglītības plānošanā, iekļaujošas vides veidošanā.
  • Sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām.