“Atvērto durvju diena”

02.05.2024. Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā bija organizēta “Atvērto durvju diena”. Uz skolas pasākumu bija aicināti Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu bērnu vecāki ar saviem topošajiem pirmklasniekiem.

Mācību pēctecības ietvaros mūsu Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pasākums jau vairākus gadus tika organizēts pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu vecākiem. Pasākumu apmeklēja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra, Daugavpils 15.pirmsskolas  un 32.pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo vecāki. Mūsu skolas pasākumu apmeklēja 11 interesenti.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centrā ciemiņi iepazīstinājās ar skolas ēkām, klasēm, redzēja kā skolā noris mācību process klasēs. Pasākuma dalībniekiem izglītības metodiķe I.Valentanaviča piedāvā video ierakstu, kur bērnu vecāki varēja ieraudzīt skolas izglītojamo dzīvi, mācību stundu norisi, pulciņu darbību, atpūtas un dažādu kultūras pasākumus organizēšanu bērniem skolā un ārpus tās.

“Atvērto durvju diena” pagāja izcili. Skolas izglītības metodiķe I.Valentanaviča sniedza ziņas par attīstības centra mācību programmu realizēšanu, skolas pedagogu un speciālistu darbu un atbalstu skolēniem, dokumentācijas gatavošanas nosacījumiem, klašu apvienojuma sistēmu un izglītojamo skaitu klasēs, pedagoģiski medicīniskās komisijas apmeklējumu un par topošo pirmklasnieku iestāšanos skolā. Daudz jautājumu bija uzdots par mācību programmas kodu piešķiršanu, par to atšķirībām, par bērnu iespējām mācoties Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā savu spēju,  prasmju, zināšanu attīstībai un iespējai iestāties mācīties tālāk, turpinot karjeras izaugsmi citās izglītības iestādēs.

Attīstības centra ciemiņi pateicās par interesantu pasākumu.

Rakstu sagatavoja DSPAC izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča