Bērna āra aktivitātes pavasarī

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas skolotāji, strādājot saskaņā ar jauno mācību saturu atbilstoši „Skola 2030” iecerēm, ir manījuši savus paradumus pavadot laiku ārā.

Ir ļoti svarīgi sarunāties, sadarboties, saprast vienam otru un darboties visiem kopā, lai bērns ir priecīgs izzinot un, lai zināšanas, ko viņš iegūst, balstās uz bērna pieredzi un prasmēm.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas skolotāji, strādājot saskaņā ar jauno mācību saturu atbilstoši „Skola 2030” iecerēm, ir manījuši savus paradumus pavadot laiku ārā. Ir ļoti svarīgi sarunāties, sadarboties, saprast vienam otru un darboties visiem kopā, lai bērns ir priecīgs izzinot un, lai zināšanas, ko viņš iegūst, balstās uz bērna pieredzi un prasmēm.

Atnākot saulainajam pavasarim gribas vairāk laika pavadīt ārā. Piekrītat? Grupas „Bitītes” bērni ir čakli, veikli, aktīvi un ziņkārīgi. Katra bērna spējas un intereses ir ļoti dažādas, ievērojot to skolotājam mācīšanas un izzināšanas process jāpadara ne tikai zināšanām bagāts, bet arī katram bērnam patīkams. Gadalaiku mijā dabā noris dažādas, acij viegli pamanāmas izmaiņas, tieši tāpēc āra vide ir piemērota, lai apgūtu daudzas prasmes, piemēram, izzinātu dabu, veiktu pētniecisko darbību, izspēlētu spēles, rotaļas un tā ir lieliska iespēja apgūt vai nostiprināt bērnu zināšanas visās mācību jomās.

Pamēģiniet pagaršot, sajust, sadzirdēt, izpētīt, uzzīmēt pavasari, kā to dara bērni. Jauki novērot bērnu darbības, kad viņi patiesi ir ieinteresēti kaut ko darot. Patīkami ir redzēt, kad bērns dziļi ieelpo svaigo gaisu, izelpo, paceļ galvu pretī siltajai saulei un pasmaida. Mazie pētnieki neliks dabu miera! Bērni vēro dabu, salīdzina, kā aug zāle un kāda tā ir krāsa. Lielu prieku sagādā palēkāt pa peļķīti un uzzināt, cik tā dziļa. Salasīt akmeņus, saskaitīt tos, lai uzzinātu, cik viņu ir. Pavērot, kas tur rāpo tik mazs pa zemi, vai vienkārši apgulties uz soliņa un skatīties, kā peld mākonis, saredzēt tur kādu interesētu siluetu un apvilkt to ar pirkstu. Pavasara skaņas ir skaistas. Uz mirklīti pat var iestaties klusums, ja kaut kur dzied putns. Ārā bērni zīmē smiltīs ar kājām, ar krītiņiem uz asfalta, aktīvi ceļ torni, kuram noteikti ir jābūt augstākam, kā viņš pats, izdomā sportiskas aktivitātes, dzied un dejo. Var likties, ka tās ir pašsaprotamas lietas, bet svarīgi tam visam ir izvirzīt hipotēzes un rast skaidrojumu.

Ir ļoti svarīgi ieklausīties un pamanīt, kas bērnam liekas šobrīd būtisks un svarīgs. Jāļauj pašam pamēģināt izpētīt, kaut kur kļūdīties. Droši var pateikt, ja kaut viens bērns ar kaut ko patiesi ir aizrauts, tad to pamanīs arī pārējie bērni. Nevajag domāt par netīram drēbēm, ja bērnam patiesu prieku sagādā iespēja parāpot kā kukainītim, lai izprastu kukainīša dzīvi, vai iekāpt maza peļķīte pagalma vidū, lai saprastu, kas slēpjas viņā un, kāpēc ūdens stāv tieši šeit, ļaujiet apdzīt vēju, ja viņš domā, ka var būt ātrāks par to. Nebaidieties ļaut bērniem izzināt pasauli pašiem, bet esiet blakus, lai palīdzētu rast atbildes uz visiem jautājumiem, kuri noteikti radīsies izpētes procesa.

Sagatavoja:
Pirmsskolas izglītības skolotāja Aleksandra Beluza