Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sociālo pedagogu sanāksme

27.septembrī 2023.gada tika organizēta sanāksme pilsētas izglītības iestāžu sociāliem pedagogiem, kur tika apspriesta aktuāla tēma “Individuālo pasākumu noteikšana izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām”.

Skolas direktore Marika Raičonoka pastāstīja par skolas darbu un svarīgiem ikdienas pasākumiem gan skolēniem, gan vecākiem, gan arī skolas speciālistiem. Tika pastāstīts cik nozīmīgi ir nodrošināt skolēnam atbilstošu mācību programmu savlaicīgi, tad skolēnam ir iespēja ātrāk iesaistīties savā vidē un apgūt zināšanas un prasmes. Pedagogi tika iepazīstināti ar Daugavpils pedagoģiski medicīniskas komisijas pieņemšanas kārtību, dokumentāciju, izglītības programmas atšķirību un komisijas ieteikumiem 2023.gadā.

Sanāksmes turpinājumā direktores vietnieks Oļegs Borisovs uzstājās ar prezentāciju par skolēnu dienas režīmu un skolas pasākumiem, par skolas tradīcijām un interešu izglītību, skolas pulciņiem. Skolēniem ar speciālajām vajadzībām ir ļoti svarīgi skaidri un saprotami noteikumi, vide kur skolēni jūtas droši un var radoši izpausties.

Skolas sociālais pedagogs iepazīstināja pilsētas kolēģus ar aktuāliem dokumentiem, kurus nepieciešams izmantot ikdienas darbā. Katru dienu notiek dažādas situācijas gan pozitīvas, gan negatīvas. Galvenais tas ir skolas komandas darbs un sadarbība ar vecākiem/aizbildņiem, jo katrs no savas puses, apvienojot spēkus, var ietekmēt bērna uzvedību un palīdzēt sasniegt rezultātus.

Informāciju sagatavoja N.Hvostova