Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA  pieredzes apmaiņas seminārs

“Mācību resursu krātuve izglītojamo runas un valodas apguves procesa veicināšanai korekcijas nodarbībās”

2023.gadā 17.maijā Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā norisēja Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pieredzes apmaiņas seminārs “Mācību resursu krātuve izglītojamo runas un valodas apguves procesa veicināšanai korekcijas nodarbībās”.

Seminārā piedalījās 20 pedagogi – logopēdi, speciālie pedagogi un surdopedagogi no Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm: Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Daugavpils 12.PII, Daugavpils 15.PII, Daugavpils 20.PII, Daugavpils 21.PII, Daugavpils 24.PII, Daugavpils 26.PII, Daugavpils 28.PII, Daugavpils Saskaņas PSK, Daugavpils Valstspilsētas VSK, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma VSK, Daugavpils Zinātņu VSK, Daugavpils Tehnoloģiju VSK – licejs; Daugavpils Iespēju VSK, Daugavpils Centra VSK, Daugavpils ASV studija.

Pasākumu uzsāka Daugavpils Stropu pamatskolas izglītības metodiķe, logopēde Ilona Valentanaviča ar dalībnieku sveicināšanu. I.Valentanaviča runāja par to, ka mūsdienu laikā ir ļoti aktuālā tēma par to, kā un kādu mācību resursu piedāvātajos materiālos var lietderīgi izmantot, strādājot ar izglītojamajiem, kuriem ir runas un valodas traucējumi. Tika runāts par to, ka veicot korekciju izglītojamo runas traucējumu novēršanai, nozīmīgi nodrošināt arī valsts valodas apguvi korekcijas nodarbību laikā. Pārsvarā, ja izglītojamām vērojamas problēmas ar runas un valodas procesa apguvi, ir traucētas skaņas, īpaši tad, kad pievienojas fonētiski – fonemātiskā rakstura traucējumi, papildus UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms) vai AST (autisma) pazīmes, tad speciālistu darba norise pieprasa daudz ilgāku laiku. Speciālistam vajag pievērst padziļinātu uzmanību izglītojamajiem, kā arī ir svarīgi organizēt regulāras un tikai individuālās nodarbības tieši ar šiem bērniem, kuru skaits katra mācību gadā strauji pieaug.

Pieredzes apmaiņas seminārā logopēdi dalījās ar saviem mācību līdzekļiem, kurus viņi izstrādāja izglītojamajiem ar dažāda veida runas un valodas traucējumiem, kā arī, popularizējot savu darba pieredzi, piedāvāja mācību līdzekļus, kurus var nopirkt vai atrast internetvietnēs saitos.

Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Ilona Valentanaviča pateicās semināra dalībniekiem par piedāvātajiem materiāliem, par informācijas dažādību un daudzumu.

Pasākuma nobeigumā pedagogiem sirsnīgi pateicās semināra organizatoriem. Tika dzirdēti novēlējumi par nākamā mācību gada pasākumu organizēšanas iespējām.

Metodiskās apvienības vadītāja, logopēde I.Valentanaviča katram speciālistam novēlēja, lai katra izglītojamā sasniedzamais rezultāts būtu par prieku un gandarījumu viņam pašam, viņa vecākiem un pedagogiem – speciālistiem.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, logopēde, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja I.Valentanaviča