Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA pieredzes apmaiņas seminārs “Atbalsta pasākumu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem skaņu veidošanā”

2023.gadā 01.martā Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības pārstāvjiem tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs “Atbalsta pasākumu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem skaņu veidošanā”.

Pieredzes apmaiņas seminārs norisēja Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādē. Pasākuma dalībniekus pieņēma logopēde Julija Ņikitina, kura dalījās ar savu darba pieredzi šajā izglītības iestādē. J.Ņikitina strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir dažāda veida runas un valodas traucējumi. Ar kolēģēm viņa dalījās pieredzē, kā nodrošināt atbalstu skaņu veidošanā pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem. Logopēde J.Ņikitina piedāvāja didaktisko materiālu un spēļu dažādību, kuru var izmantot logopēds izveidoto skaņu automatizēšanai izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī skolās.

Daugavpils pilsētas speciālistu metodiskās apvienības semināru “Atbalsta pasākumu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem skaņu veidošanā” apmeklēja 13 pedagogi no Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada izglītības iestādēm: Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Daugavpils 12.PII, Daugavpils 15.PII, Daugavpils 22.PII, Daugavpils 24.PII, Daugavpils 26.PII, Daugavpils 27.PII, Daugavpils 28.PII, Daugavpils 32PII, Daugavpils Saskaņas PSK, Daugavpils Valstspilsētas VSK, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma VSK, Daugavpils Zinātņu VSK, Daugavpils Tehnoloģiju VSK – licejs; Daugavpils Iespēju VSK, Daugavpils Centra VSK, J.Raiņa Daugavpils 6.PSK un Augšdaugavas novada Zemgales VSK.

Semināra turpinājumā vārds tika dots Daugavpils uz Augšdaugavas novada izglītības iestāžu speciālistiem, kuri pastāstīja un parādīja savus darba materiālus, kurus viņi lieto darbā ar izglītojamajiem skaņu traucējumu novēršanai.

Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Ilona Valentanaviča pateicās semināra organizatoriem un dalībniekiem par piedāvātajiem materiāli un sniegto informāciju.

Pasākuma nobeigumā visiem semināra pedagogiem tika novēlēts, organizējot korekcijas darbu, mācīt izglītojamos nodarboties, domāt, analizēt, lai veicinātu viņu izpratni un atbildību par sasniedzamiem rezultātiem.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe, logopēde, Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja I.Valentanaviča