Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs „Vecāku kluba”un “Māmiņu skolas” vecāku un izglītojamo svētku apsveikums “Balto zvaigžņu karnevāls”

2022.gada 20.decembrī pirms Ziemassvētkiem Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra skolas Atbalsta komandas pārstāvji, gatavojoties kārtējam skolas izglītojamo „Vecāku kluba” un “Māmiņu skolas” pasākumam, pārsūtīja visiem izglītojamo vecākiem vēstuli.

Skolēnu vecākiem tika pārsūtīts skaists ziemas attēls, kur tika rakstīti sirsnīgie apsveikumi gaišu Ziemassvētku laikā.

Organizējot skolēnu vecāku klubu svētku apsveikumus APU komandas pārstāvji skolas psiholoģe Viktorija Bogdanova kopā ar psiholoģi O.Karkinu sagatavoja dažādas meistardarbnīcas, spēles un aktivitātes, lai Ziemassvētku brīnumu laiks būtu izrotāts ar dažāda veida rotājumiem, sagatavotām ar bērnu un vecāku rokām. Materiāls bija paredzēts tam, lai uzlabotu katra saņēmēja garastāvokli, ja ir skumji. Bija piedāvāti piemēri par to, ko bērni var darīt paši, gatavojoties Ziemassvētkiem, kad vecāku nav mājās. Interesantu pasākumu kopumu var organizēt visai ģimenei mājās un ārpus tām, ar sacensībām un aktivitātēm, lai uzlabotu noskaņojumu un veselību. Skatoties video un filmas – komēdijas, bērni un viņu vecākiem kopīgajā kompānijā var jautri parunāties un apspriest notikumus. Izglītojamo vecāki saņēma apsveikumus aplokšņu gatavošanai kopā ar bērniem. Ziemassvētku laiks ģimenē vienmēr ir īpašs, to var pavadīt rīkojot radošas darbnīcas.

Skolas sociālā pedagoģe N.Hvostova sagatavoja skolēnu vecākiem muzikāla materiāla kopumu, lai gatavojoties svētkiem, varētu jauki pavadīt laiku aukstās ziemas brīvdienās ģimenes lokā. Ar dziesmām, mūzikas pavadījumu Ziemassvētku vakaros, ikkatrā ģimenē var rasties maigā svētku gaisotne ar smalku piparkūku smaržu.

Skolas APU komandas pārstāvji, īpaši balto Ziemassvētku laikā novēlēja visiem, lai sirsnīgums, prieka pilna gaisotne ģimenēs un mājās būtu galvenais, kas glabātu mūsu skolas izglītojamo labvēlīgumu, veselību un dzīvi. Lai ikkatra rūpes par sevi un saviem mīļākajiem palīdzētu pārvarēt dzīves grūtības un dāvinātu gandarījumu no tā, kas tiek darīts!

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra

izglītības metodiķe, skolas APU komandas vadītāja I.Valentanaviča