Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra – Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes sadarbības ietvaros Teātra izrādes

2024.gadā 11.aprīlī Daugavpils Stropu pamatskolā – attīstības centrā pie skolēniem jau pēc izveidojušās tradīcijas ciemojās Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi ar teātrta izrādēm.

Pirmsskolas iestādes pārstāvji kopā ar izglītības iestādes administrāciju sagatavoja mūsu Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītojamajiem divas pasakas “Cimdiņš” un “Maināmies!”.

Uz burvīgo teatrālo pasākumu atnāca sākumklašu izglītojamie kopā ar skolotājiem. Visi skolēni bija pārsteigti ar interesantām pasaku interpretācijām. Pasaku izrādēs skanēja jautrā mūzika. Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji aicināja bērnus pašiem iekļauties pasaku dejās, rādīja bērniem cik skaisti un radoši var uzstāties, dziedāt, dejot, mākslinieciski tēlot pasaku varoņus.

Skolēni ar lielu prieku pieņēma jau pazīstamus un sirsnīgi gaidāmus ciemiņus. Par interesantām pasaku izrādēm aktieri saņēma pateicības ar bērnu un pedagogu skaļiem aplausiem.

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītojamie, kuriem ir nopietnas veselības problēmas, speciālās vajadzības un grūtības, izglītības iestādes administrācija, pedagogi, skolēni ar vecākiem vienmēr laipni sagaida un pieņēm skolas ciemiņus.

Rakstu sagatavoja Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra

izglītības metodiķe, logopēde I.Valentanaviča